Víme vše o našich mazlíčcích?


Zvířátko v bytě či domě je vždycky závazek pro toho, kdo si ho pořídí. Pes či kočička bývá nejčastější volbou. Mnoho lidí si pořizuje tato zvířátka pro obveselení, pro touhu mít nějakého kamaráda. Jiní se ujmou zatoulaného tvora nebo si dojdou vybrat psího či kočičího bezdomovce do útulku. Ať je to tak či onak, tímto okamžikem vznikají novému majiíteli mnoho povinností. Jedna je potřeba snažit se našim mazlíčkům porozumnět. Je nutné zvládnout alespoň zevrubně naturel pořizovaného zvířátka, poznat jeho povahu, naučit se nutnosti, které zvíře pro zdravé prospívání potřebuje.
 britský kocour
Která pravidla bychom měly znát, aby byl mazlířček spokojený?
 1/ nastudovat si vše o plemeni, které si pořizujeme. Každá rasa nemá stejnou povahu, co rasa, to jiné potřeby v pohybu, výcviku a dalších odlišnostech
 
2/ zvážit, zda mám pro daný typ zvířete dost času, prostoru v bytě či domě.
 
3/ zda jsem ochoten uzpůsobit domácnost a svůj život podle potřeb zvířete. Každá rasa potřebuje svá specifika. Kočky potřebují lezací stromy, dost prostoru, možnost užívat své teritorium. Pes zas potřebuje podle svého naturelu buď klidné prostředí bez výkyvů, lovečtí a bojoví psi naopak potřebují důsledný výcvik, který potřebuje náš čas. Pokud toto nebudeme respektovat, odnese to vždy nejvíce zvíře, v druhé řadě to pak budeme my. Zvířátko, které není vedené správnou cestou, snadno zdevastuje byt, napadá jiná zvířátka i lidi a mnohdy jejich osud končí v útulcích či v nejhorším případě utracením, protože se z nich stávají nebezpečná stvoření.
 
4/ musíme respektovat zdravotní nařízení, která nařizuje veterinární péče. Zvíře musíme podrobovat preventivním prohlídkám, nechat zvíře naočkovat a v době nemoci řešit jeho zdravotní stav. Veterinární péče není levná a tak je nutné zvážit i tuto záležitost. Není nic hroznějšího, když je utrceno zvíře, které by se mohlo vyléčit, ale majitel na to nemá peníze. Ještě horší je, když se nechá zvíře trápit, protože majitel nechce řešit jeho zdravotní problémy.
 kočka v pelíšku
Zvažne proto dobře své rozhodnutí, zda budme moci udělat zvířátko ve svém domově šťastné a pak si vyberme takové, které bude vhodné do našich podmínek.