Lužnice – Mekka vodáků


Pokud se chystáte poprvé na Lužnici, pečlivě vybírejte termín. Vydejte se na tuto kouzelnou řeku za slunečného a teplého počasí, budete proplouvat tichou krajinou, na horním toku sevřenou přírodní rezervací, a se sluncem nad hlavou živí tvorové kolem Vás nápadně ožijí. Lužnice se totiž za deštivého počasí mění v prostředí evokující melancholii a zároveň by byla věčná škoda nevyužít ji ke koupání.
tábor jižní čechy
Horní tok Lužnice se vyznačuje ještě jednou zvláštností. Dno řeky je pokryto velmi jemným pískem, což na českých řekách nebývá obvyklé. V okolí Lužnice se vyskytují i zvláštní písečné přesypy (Kozí a Slepičí vršek) a řeka protéká podél Vlkovských pískoven, kde se ještě v roce 1986 těžil písek ve velkém stylu. Obě pískovny jsou dnes zatopené a vhodné ke koupání, navíc písečné říční dno a pláže pískoven jsou velice příjemné na bosá chodidla.

Písečné dno vystřídá peřej s obřími balvany

Na horním toku řeka silně meandruje a na Rozvodí se dělí na dvě části – původní koryto Staré řeky protéká pak rybníkem Rožmberk a ve Veselí nad Lužnicí se vlévá do Nežárky. Na Rozvodí se můžete rozhodnout plout i po Nové řece – to je umělý kanál z 16. století, který přijímá po osmi kilometrech řeka Nežárku, a ta se ve Veselí nad Lužnicí setkává se zmiňovanou Starou řekou.
řeka v zimě

Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Tábor

Úsek pod Veselím nad Lužnicí je velmi klidný, voda je téměř stojatá, nadržovaná několika jezy, z nichž dva (Dráchov a Čejnov) jsou za vyšších vodních stavů nesjízdné a nebezpečné. Vodáci by neměli podcenit varování ve formě pomníčků utonulých vodáků, kteří tu přišli o život v 80. letech minulého století.
Lužnice míjí města Soběslav, Planou nad Lužnicí a obtéká okresní město Tábor. Pod Táborem se údolí zařezává do skalnatého terénu, objevují se první peřeje a mírně se zvyšuje obtížnost na WW I. Od Tábora až do Dobronic Vás budou provázet husté smrkové lesy a krajina Vám tu učaruje natolik, že se na Lužnici budete jistě rádi vracet.