Zhoršuje se bezpečnost automobilové dopravy?


Říká se, že statistiky nelžou. To je sice pravda, avÅ¡ak to neznamená, že nám musí podat kompletní obraz. Jako příklad si můžeme vzít poÄet dopravních nehod na naÅ¡em území. Zjistíme, že v podstatÄ› rok od roku stoupá, byÅ¥ jsou zde mírné výkyvy. A to navzdory vÅ¡em opatÅ™ením, které mÄ›ly jejich poÄet snížit.

 

Je také pravdou, že automobily jsou stále dokonalejší. Máme automatické systémy, které nás upozorní, pokud se k nÄ›Äemu příliÅ¡ pÅ™iblížíme. Pro couvání jsou zde zadní kamery, díky kterým pÅ™esnÄ› vidíme, co se za námi dÄ›je. Parkovací asistenti se také stávají standardem. Zdálo by se tedy, že by jejich poÄet mÄ›l klesat. To se vÅ¡ak nedÄ›je, ba naopak.

 

následek dopravní nehody

 

Co vÅ¡ak lidé pÅ™ehlíží je fakt, že se také prudce zvyÅ¡uje poÄet vozidel na silnicích. StaÄí si jen vzpomenout, kolik jich brázdilo naÅ¡e cesty byÅ¥ jen pÅ™ed deseti lety, a kolik jich potkáváme nyní. A je jasné, že Äím víc aut zde je, tím více je nejen příležitostí k dopravní nehodÄ›, ale tím je také pravdÄ›podobnÄ›jší.

 

Také je nutné přiznat, že systém autoškoly u nás není ani zdaleka takový, jaký by měl být. Jejím úkolem, alespoň podle většiny instruktorů, totiž není připravit studenta na orientaci v běžném provozu, nýbrž na to, aby udělal testy, teoretické i praktické. Problém je, že tyto jen málokdy vystihnou reálné situace. Navíc zde máme i fakt, že mnoho z nich automaticky předpokládá, že student již jezdit umí. Jistě, u mnoha to platí, bohužel ne u všech.

 

složitá křižovatka

 

VeÅ¡keré tyto faktory pak způsobují, že se situace na naÅ¡ich silnicích stávají Äím dál ÄastÄ›ji nepÅ™ehledné, zvláštÄ› pro zaÄáteÄníka. Je tak mnohem snadnÄ›jší dopustit se i navzdory nejlepší snaze chyby, která nás následnÄ› může stát velmi mnoho.

 

Proto bychom vždy mÄ›li za volantem zachovávat nejvyšší opatrnost. Nikdy totiž nevíme, co nás může potkat, a je dobré být pÅ™ipraven i na neÄekané situace. Tak z nich totiž mnohem pravdÄ›podobnÄ›ji vyvázneme bez nehody.